घर > हाम्रोबारे>कारखाना प्रदर्शन

कारखाना प्रदर्शन

  • कुनामा कुनामा

  • समतलीकरण र मोटाई प्रशोधन कुनामा

  • स्थानीय सरकारी विभाग र रेडियो पत्रकारहरूले कारखानाको भ्रमण गरे

  • स्थानीय सरकारी विभाग र रेडियो पत्रकारहरूले कारखानाको भ्रमण गरे

  • शेल कच्चा माल गोदाम कुना

  • शेल कच्चा माल गोदाम कुना